Načítavanie

Služby

Tlmočenie

 • Simultánne konferenčné kabínové tlmočenie
 • Konzekutívne tlmočenie
 • Sprievodné tlmočenie
 • Simultánne konferenčné kabínové tlmočenie (kongresy, konferencie, semináre) Tlmočník hovorí súčasne s rečníkom s využitím tlmočníckej aparatúry a slúchadiel pre poslucháčov. Ponúkam aj tlmočenie šeptom pre menšiu skupinu ľudí
 • Konzekutívne tlmočenie (semináre, prednášky, školenia, rokovania) Tlmočník hovorí po dokončení prehovoru rečníka
 • Sprievodné tlmočenie (pre návštevníkov podujatí a stretnutí, nie ako sprievodca)
 • Simultánne, konzekutívne a sprievodné tlmočenie ponúkam v nemčine, konzekutívne tlmočenie v angličtine
 • V prípade potreby viem poskytnúť aj staničky s mikrofónmi pre simultánku bez kabínky.

Preklady

 • Preklady z angličtiny a nemčiny do slovenčiny a naopak
 • Odborné preklady z viacerých oblastí
 • Z angličtiny a nemčiny do slovenčiny a naopak
 • Ponúkam odborné preklady z viacerých oblastí, ako napr. právo, politika, ekonomika, strojárstvo a ďalšie technické odbory. Ďalej sú to oblasti ako ekológia a životné prostredie, kultúra či regionálna spolupráca
 • Pri prekladaní používam najmodernejšie programy na editovanie (MS Office, Open Office), elektronické slovníky a pamäte podľa želaní zákazníka. Pracovať však môžem aj v prostredí osobitných editorov, ktoré poskytne zákazník
 • Korektúry prekladov vykonávam iba v osobitných prípadoch u vybraných zákazníkov
 • Cena služieb závisí od dohody so zákazníkom a samozrejme od trvania podujatia, na ktorom tlmočím, náročnosti a odbornosti, v prípade prekladu od počtu normostrán (1800 znakov – 1 normostrana) ako aj náročnosti textu a termínu odovzdania prekladu.